Welke zakelijke training zoekt u?

Jan van Essen2019-02-14T12:34:26+00:00

Project Description

Waarom de Taaltrainer? Taleninstituut met selectie van de beste taaltrainers Taaltrainingen op maat Snelle en duidelijke communicatie

Jan van Essen

Taaltrainer Duits

Bedrijfsleven, IT-dienstverlening, germanistiek en volwasseneneducatie zijn de kernwoorden uit mijn achtergrond.

Meer dan achttien jaar was ik voor Hewlett-Packard actief als training specialist, om in projecten voor de uitrol van kantoorapplicaties de benodigde cursusprogramma’s en instructiemateriaal samen te stellen en de trainingen zoveel mogelijk ook zelf te geven. In de multinationaal samengestelde teams is de voertaal voor projecten in Germany meestal Duits. Dit betreft eveneens de op te leveren systeem- en gebruikersdocumentatie, applicatieteksten en trainingsmaterialen.

In de tien daaraan voorafgaande jaren was ik zelfstandig leverancier van taalcursussen en IT-trainingen, met een dertigtal klanten. Daarbij gebruikte ik de ervaringen uit vier jaar advertentie­verkoop bij De Telegraaf in het rayon Bundesrepublik Deutschland. De opstap hiertoe vormden drie jaren docentschap in het middelbaar en hoger onderwijs. Ik bezit een eerstegraads lesbevoegdheid en post-doc diploma’s Wirtschaftsdeutsch en juristisches Deutsch.

Aanpak

Het fundament: na het intakegesprek is bekend op welk ERK-taalniveau u de taal al beheerst. Daarbij kiezen wij het passende Lehrbuch. Dit levert ons het gewenste stabiele fundament waaraan uw voortgang kan worden afgemeten op de weg naar het volgende niveau. Uw behoefte is bepalend voor de hoeveelheid aandacht die wij per onderdeel zullen besteden. De Lehrbücher genieten een uitstekende reputatie. Ze zijn door Duitse auteurs samengesteld voor mensen uit het bedrijfsleven.

Doelgericht bouwen: bij uw functie en taken behoren een bepaalde woordenschat en taalvaardig­heden. Handelt u bijvoorbeeld in buitensportkleding, dan is het handig wanneer u op de modebeurs in Berlijn alle kwaliteitskenmerken, varianten, levertijden en prijzen kunt bespreken van uw collectie winterjacks. Een krachtig leermiddel is het rollenspel, waarbij ik graag het nodige acteerwerk aan de dag leg als uw geïnteresseerde prospect. Op soortgelijke manier werken we aan uw bedrijfs­presentatie met slides en aan overige contactsituaties waarin het werk u straks brengt.

Alles onthouden: afwisseling verhoogt uw aandacht, zodat u woorden beter onthoudt. Variatie vindt u in de oefenopgaven: luisteren, lezen, spreken en schrijven komen aan bod. Om de intensiteit van uw training te verhogen, werkt u ook tussen twee sessies in aan uw vaardigheden, bijvoorbeeld door het zien van Duitstalige YouTube-video’s over uw vakterrein. Dat stimuleert uw luistervaardigheid. In de volgende sessie bespreken we de inhoud en past u actief de nieuwe woorden toe die u heeft genoteerd.

Referenties

Sectoren waarmee ik heb kennisgemaakt zijn onder andere uitgeverij (De Telegraaf), farmacie (Biohorma, Celesio), wegtransport (Koopman), meubelfabricage, industrie (KONE), banken (ABN, RBS), verzekeraars (NCM, Delta Lloyd), nutsbedrijven (Nuon), overheden (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat), ideële organisaties (Greenpeace) en, in EDS en Hewlett-Packard, de wereld van de IT.

Vul het contactformulier in voor direct contact met De Taaltrainer