Welke zakelijke training zoekt u?

Bart van Bezooijen2019-02-14T11:48:44+01:00

Project Description

Waarom de Taaltrainer? Taleninstituut met selectie van de beste taaltrainers Taaltrainingen op maat Snelle en duidelijke communicatie

Bart van Bezooijen

Taaltrainer Nederlands NT1 en NT2

Mijn naam is Bart van Bezooijen (1965, Nederland). Sinds 1997 ben ik actief als trainer Nederlands. Voor die tijd heb ik onder meer gewerkt in de industriële dienstverlening in de petrochemie. In mijn vrije tijd hield ik me bezig met theaterregie. Tijdens mijn lerarenopleiding en de jaren daarna verzorgde ik cursussen Veiligheid voor Aannemerspersoneel (VCA), en heb ik één van de vele versies van het cursusmateriaal daarvoor herschreven. Daarna verzorgde ik trainingen zakelijke schriftelijke communicatie bij het toenmalige NCATB (nu Boertien training).

Later heb ik me toegelegd op Nederlands als tweede taal, en heb me verdiept in taalkunde (Universiteit Leiden). Ik ben bezig een serie katernen te maken over onderwerpen die voor (zeer) vergevorderde leerders van het Nederlands van belang zijn, maar die in de methodes die nu op de markt zijn niet worden behandeld.

Als consequentie van deze mix van opleiding en ervaring weet ik als taaltrainer om te gaan met mensen die niet zo veel met taal hebben, ben ik goed bekend met de expressieve aspecten van taal, hoe die technisch te omschrijven en aan te leren, en kan ik me makkelijk aanpassen aan de eisen en omstandigheden van het moment. En ik kan goed overweg met mensen die juist heel veel met taal hebben.

Aanpak

Nederlands als tweede taal (NT2):

 • training voor vergevorderde en/of hoogopgeleide cursisten;
 • uitspraaktraining (melodie, tempo, ritme);
 • coaching bij schrijfvaardigheid.

Zakelijke schriftelijke communicatie voor Nederlandstaligen (NT1) :

 • klantgericht corresponderen;
 • lezersgericht rapporteren, notuleren;
 • het opstellen van kwaliteitsdocumenten (procedures, instructies) ISO en BRL;
 • correct Nederlands.

Daarnaast heb ik me gespecialiseerd in het werken met faalangstige Nederlandstalige cursisten. Het gaat daarbij om cursisten die wel hebben leren lezen en schrijven, maar die vaardigheden lange tijd niet in de praktijk hebben gebracht, en nu nauwelijks durven te schrijven.

Werkwijze

Alles wat werkt is toegestaan. Dat betekent dat trainingen maatwerk zijn, afhankelijk van de behoeften van de cursist en de eisen die de werkgever aan diens taalvaardigheid stelt. Bij het schrijven van kwaliteitsdocumentatie komen daar de strenge eisen van het genre bij.

NT1

Bij trainingen schrijfvaardigheid werk ik waar mogelijk met een manier van formuleren “van onder op”. Dat houdt in dat de schrijver leert formuleren in korte zinnen, en deze vervolgens aaneen leert smeden tot een goed lopende en prettig leesbare tekst. In veel lesboeken wordt de nadruk gelegd op het herstellen of vermijden van ongewenste constructies. Door “van onder op” te formuleren, komen deze ongewenste constructies niet tot stand.

NT2

Wat schrijfvaardigheid betreft hanteer ik dezelfde methode van “van onder op” formuleren. Voor perfectioneerders werk ik meestal met eigen teksten van de cursist, aangevuld met uitleg en oefeningen die specifiek op de nog (net) niet begrepen/gehanteerde constructies en uitdrukkingen aansluiten.

Ervaring

De afgelopen jaren heb getraind bij:

 • Erasmus Universiteit (ondersteunend personeel)
 • Erasmus Medisch Centrum (medisch specialisten)
 • Universiteit Leiden (universitair docenten, AIO’s)
 • Leids Universitair Medisch Centrum (artsen, artsen in opleiding)
 • ING, AMRO (ondersteunend personeel, analisten)
 • Vestia, Woonbron (ondersteunend personeel, huismeesters)
 • Unilever (middenkader)
 • Eneco (middenkader, ingenieurs)
 • Gemeentes (back office)
 • Cargill (ondersteunend personeel, ingenieurs)
 • Gusto (middenkader)
 • Belastingdienst Leiden (middenkader)
 • Onderwatertechniek Nederland (voorlieden)

Vul het contactformulier in voor direct contact met De Taaltrainer