hoe schrijf je telwoorden, Nederlands taaladvies, de taaltrainer

Hoe schrijf je telwoorden?

Telwoorden, hoe schrijf je die? Laten we eerst de soorten telwoorden van elkaar onderscheiden:

  • Hoofdtelwoorden (zelfstandige getallen): 5, 17, 400, 2.500
  • Rangtelwoorden (geven een rang aan): 1ste, 2e, 10e, 15e, 300e, laatste
  • Breukgetallen (geven breuken weer): twee derde, drie vierde, drie kwart

Hoofdtelwoorden

Wanneer je een hoofdtelwoord uitschrijft, is deze bijna altijd aaneengeschreven. Alle hoofdtelwoorden tot en met het woord ‘duizend’ worden aan elkaar geschreven. Na ‘duizend’, ‘miljoen’ en ‘miljard’ komt er een spatie te staan. 

5Vijf
17Zeventien
400Vierhonderd
988Negenhonderdachtentachtig
2.500Vijfentwintighonderd
4.567Vijfenveertighonderdzevenenzestig
8.000Achtduizend
8.230Achtduizend tweehonderddertig
32.000Tweeëndertigduizend
100.890Honderdduizend achthonderdnegentig
5.000.000Vijf miljoen
7.200.300Zeven miljoen tweehonderdduizend driehonderd

Rangtelwoorden

Deze telwoorden geven een rang, een plaats, van iets aan. Rangtelwoorden herken je dan ook aan de – ste, -de of -e die achteraan staat. Alle rangtelwoorden spel je op dezelfde manier als de hoofdtelwoorden, behalve één wordt eerste en drie wordt derde.

1e, 1steEerste
3e, 3deDerde
17eZeventiende
400eVierhonderdste
988eNegenhonderdachtentachtigste
2.500eVijfentwintighonderdste
4.567eVijfenveertighonderdzevenenzestigste
5.000.000eVijf miljoenste
7.200.300eZeven miljoen tweehonderdduizend driehonderdste

Breukgetallen

Breukgetallen bestaan vaak uit twee getallen. Het eerste getal noemen we de noemer en schrijf je zoals een hoofdtelwoord. Het tweede woord wordt de teller genoemd en schrijven we zoals een rangtelwoord. De noemer en de teller schrijven we altijd van elkaar los, tenzij ze worden samengesteld met een ander woord:

  • Drie kwart (¾) van de taart is op.
    Maar: wil je daar nog driekwart kilo gehakt bij doen? (nu aan elkaar, omdat het in deze zin als een bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt)
  • Drie vierde (¾) van de deelnemers gaat aan de slag met zelfstudie.
  • Heeft dit nummer een zesachtstemaat?
  • De tafel nam tweederdemeerderheid in beslag.

Cursus Zakelijk Nederlands

Blijf je dit soort taalkwesties lastig vinden? Bekijk dan eens onze trainingen Zakelijk Nederlands. Wellicht dat je daar een training vindt die aansluit bij jouw leerdoelen en leerwensen in de Nederlandse taalvaardigheid. Wil je liever overleggen of heb je vragen over een training? Neem dan gerust contact met ons op via ons telefoonnummer 033 – 465 04 20 of via info@detaaltrainer.nl.

Soortgelijke adviezen:

Of terug naar het overzicht