Een aantal_ enkelvoud of meervoud, Nederlands taaladvies, de taaltrainer

Een aantal: enkelvoud of meervoud?

Wat is juist? ‘Een aantal deelnemers schrijft/schrijven zich in voor de training’? Beide zinnen zijn juist. De werkwoordsvorm kan zowel in enkelvoud als meervoud zijn.

Deelnemers als onderwerp

Deelnemers is in bovenstaand voorbeeld het onderwerp van de zin. Wanneer deelnemers als kern van het onderwerp wordt gezien, dan ligt het voor de hand om de zin in meervoud te maken: een aantal deelnemers schrijven zich in voor de training.

In deze zin betekent een aantal iets als enkele, een paar of meerdere. Het geeft dus een onbepaald getal aan.

Een aantal als onderwerp

Wanneer een aantal als kern van het onderwerp wordt gezien, zal het meer gaan om de groep als geheel in plaats van wie er in de groep zit. In dit geval is de voorkeur om enkelvoud te gebruiken: een aantal deelnemers schrijft zich in voor de training.

Door het gebruik van enkelvoud benadruk je dat de deelnemers zich op hetzelfde moment voor dezelfde training hebben ingeschreven, dus als groep.

Cursus Zakelijk Nederlands

Blijf je dit soort taalkwesties lastig vinden? Bekijk dan eens onze trainingen Zakelijk Nederlands. Wellicht dat je daar een training vindt die aansluit bij jouw leerdoelen en leerwensen in de Nederlandse taalvaardigheid. Wil je liever overleggen of heb je vragen over een training? Neem dan gerust contact met ons op via ons telefoonnummer 033 – 465 04 20 of via info@detaaltrainer.nl.