á of à, Nederlands taaladvies, de taaltrainer (2)

À of á?

Wat is juist: ‘twee à drie uur’ of ‘twee á drie uur’?

Er ontstaat vaak verwarring over naar welke kant het streepje moet wijzen. Het juiste antwoord  hierop is à. Dit streepje noemen we een accent grave en het komt uit het Frans. Andere voorbeelden met deze à zijn à la cremeà la carteà la minute.

À =of/tussen

Het voorzetsel à heeft niet één vaste betekenis. Vaak wordt à gebruikt tussen twee getallen, zoals ‘twee à drie’. Met à bedoelen we hier ongeveer/tot, bijvoorbeeld:

  • Het duurt twee à drie dagen = het duurt ongeveer 2 tot 3 dagen, het duurt tussen de 2 en 3 dagen. 

De à komt ook voor in zinnen als ’je hebt vorige week 10 stuks à € 15,50 bij ons besteld’. In deze zin heeft de à een andere betekenis. Nu bedoelen we dat elk stuk € 15,50 kost.

Á: wanneer je iets wil benadrukken

Wanneer er een streepje naar rechts (ook wel accent aigue genoemd) wordt gebruikt, zoals de á, dan wil je vaak iets benadrukken:

  • Je moet eerst dát nog doen, voordat je weggaat.
  • Wáár zijn mijn schoenen nou weer?
  • Eerst ga ik dit doen en dáárna ga ik koffie zetten.

Zo geeft ‘é’ ook een nadruk aan:

  • De deelnemers zijn te laat én ze hebben ook nog eens geen boek bij zich.

Cursus Zakelijk Nederlands

Blijf je dit soort taalkwesties lastig vinden? Bekijk dan eens onze trainingen Zakelijk Nederlands. Wellicht dat je daar een training vindt die aansluit bij jouw leerdoelen en leerwensen in de Nederlandse taalvaardigheid. Wil je liever overleggen of heb je vragen over een training? Neem dan gerust contact met ons op via ons telefoonnummer 033 – 465 04 20 of via info@detaaltrainer.nl.