Sandra Valkenburg- Taaltrainer Nederlands (NT1 en NT2)     

Achtergrond

Taal en cultuur zijn altijd de rode draad in mijn leven geweest. Dit is teruggekomen in mijn studies, reizen en vrijwilligerswerk. Na het werken als Programme Coördinator Work & Travel vanuit mijn opleiding voor toerisme en vrijetijdsmanagement ben ik gaan reizen met een Franse vriendin in Spaanstalige landen. Zo kwam ik op het idee om Tolk/Vertaler Frans te worden, omdat ik tijdens de reis voor mijn vriendin moest vertalen tussen het Frans en Spaans. Vervolgens ben ik een vertaalstudie Frans gaan doen naast mijn baan als Personenhulpverlener bij de ANWB Alarmcentrale waar ik ook als trainer Frans werd ingeschakeld voor mijn collega's. Dit leidde tot de vervolgstap om me als zelfstandig vertaler en taaltrainer Nederlands en Frans te vestigen. Ik heb het door Cambridge gecertificeerde Celta-certificaat behaald om een gedegen basis te hebben als taaltrainer. Om in cultuur en de Franse taal ondergedompeld te blijven ben ik in 2012  een aantal maanden in La Réunion geweest, een eilandje in de Indische Oceaan waar een mix van culturen samenleeft en heb ik in 2013/2014 vrijwilligerswerk gedaan bij Vluchtelingenwerk als Integratiecoach.    

Aanpak

Elke cursist heeft eigen woorden, eigen interesses, eigen manieren van zich uit willen drukken. Dat maakt een taaltraining boeiend. Taal is geen vastomlijnd geheel, maar oneindig en de manier van praten van een ieder is uniek. Het is mijn insteek om elke cursist deze eigen manier van praten in de doeltaal te laten neerzetten. Verder besteed ik veel aandacht aan het leerproces. Er zijn momenten in een training dat een cursist het niet meer ziet zitten. Dan hoor je dingen als, 'ik leer het nooit', of 'alweer zoveel fouten'. Samen met de cursist ga ik onderzoeken waar het hem in zit en hoe ik daarin kan begeleiden. Het geeft veel voldoening als ik merk dat de cursist over de drempel is gekomen waardoor er weer een nieuwe leerfase aan kan breken.

Mijn kwaliteiten zijn dat ik goed kan uitleggen, geduld heb, zorg voor een sfeer van vertrouwen waarin de cursisten zich op hun gemak voelen en mijn aanpak aanpas aan wat de cursist nodig heeft. Als er iets niet loopt, maak ik dat bespreekbaar en samen met de cursist(en) zoeken we naar een oplossing. Ik kan ingezet worden voor trainingen NT1, waarbij het meestal gaat om schrijfvaardigheidstrainingen en spelling (los, aan elkaar of streepje, d's en t's, etc.), NT2 op alle niveaus (van A0 t/m C2) en Frans t/m niveau B2. Ik kan in de hele Randstad ingezet worden.

Referenties

Ik heb trainingen gegeven bij o.a. Zorgcentrum De Wielborgh, het Ministerie van Financiën, gemeente Dordrecht, Sunrise Spas, Idexx, Mentor Medical Systems, Etam, ING, Academie voor de Wetgeving, Holland Rijnland.

Vul het contactformulier in voor direct contact met De Taaltrainer