interculturele communicatie, de taaltrainer

Workshop Interculturele Communicatie weer een succes

233x bekeken

Op 6 maart 2018 vond de workshop Interculturele Communicatie plaats op ons kantoor in Amersfoort. In een groep van 6 deelnemers van verschillende culturele achtergronden hebben we met elkaar andere perspectieven verkend. Het doel van deze workshop is je bewust worden van het feit dat iedereen anders naar de wereld kijkt. Door te kijken vanuit het perspectief van de ander en ook vanuit de waarden van de ander, word je je ervan bewust dat er geen absolute waarheid is.

Iedereen beleeft situaties anders, iedereen hecht waarde aan andere dingen en reageert daarom ook anders. Culturen kunnen verschillen in hoe ze de verdeling van macht ervaren, culturen kunnen meer op het individu of op de groep zijn gericht. Ook wordt tijd overal anders beleefd.

Non-verbale communicatie

Daarnaast verschillen culturen in hun manier van communiceren, zowel verbaal als non-verbaal. Door hier meer inzicht in te krijgen, kun je je boodschap beter afstemmen op elkaar. Dat wat bij mensen van je eigen cultuur werkt, hoeft bij iemand van een andere cultuur niet aan te komen. De boodschap moet wellicht anders verpakt worden. Tegelijkertijd zijn we allemaal mensen en hebben we veel overeenkomsten. Vanuit die overeenkomsten kun je de verbinding met elkaar aangaan, kun je een brug slaan tussen jou en de ander.

Afwisseling tussen theorie en praktijk

De deelnemers hebben met elkaar in korte tijd een sfeer van vertrouwen weten te creëren waarin de verschillende perspectieven met elkaar gedeeld konden worden. Met een mooie afwisseling tussen theorie en praktijk konden de deelnemers vervolgens in praktijkcases met elkaar ontdekken wat in die situaties een goede aanpak zou kunnen zijn. Elke deelnemer heeft eruit gehaald wat voor hem of haar belangrijk was om deze kennis en ervaring vervolgens in de eigen praktijksituatie toe te kunnen passen. We kijken terug op een verrijkende en inspirerende dag.

Trainer en ervaringen

Sandra Valkenburg, trainer Interculturele Communicatie

Deze workshop scoort een 8.7 op Springest. Lees hier meer over de ervaringen van een aantal deelnemers. Klik hier voor informatie of om aan te melden voor de eerstvolgende workshop.