vergaderen in het engels de Taaltrainer-2

Vergaderen in het Engels

1548x bekeken

We vergaderen steeds meer in het Engels. Zeker als je in een internationaal bedrijf werkt, is vergaderen in het Engels niet meer weg te denken tijdens meetings. Toch blijven we merken dat het best spannend is om in het Engels te spreken als er klanten, collega’s of andere zakelijke relaties aanwezig zijn tijdens de meeting.

Je wilt namelijk je beste Engelse been voorzetten door actief deel te nemen, de juiste vragen te stellen, goed te antwoorden op gestelde vragen en ook nog eens jouw standpunt/expertise over te brengen. 

Om te zorgen dat jij direct uit de voeten kunt tijdens je Engelse meeting, hebben we alvast een aantal zinnen vertaald die jij zo kunt gebruiken in jouw meeting. Zo wordt vergaderen in het Engels een stuk makkelijker (en leuker).

Een nieuwe collega voorstellen of vertellen dat iemand afwezig is

EngelsNederlands
We are pleased to welcome Jamie.We zijn blij om Jamie te verwelkomen.
I would like to introduce Jamie.Ik zou Jamie graag willen voorstellen.
Jamie, could you tell us a little about yourself and what you do?Jamie, kun jij kort iets over jezelf vertellen?
Let’s all introduce ourselves to Jamie, who doesn’t know all of us yet.Ik stel voor dat we ons allemaal even voorstellen aan Jamie, die nog niet iedereen kent.
Are we missing anyone this meeting?Missen we nog iemand tijdens deze vergadering?
Unfortunately, Jamie could not be here today because…Jamie kon er vandaag helaas niet bij zijn omdat…

Vergadering starten en agenda bepalen

EngelsNederlands
Thank you (all) for coming.Bedankt (allemaal) voor je komst.
I would like to welcome you all.Ik wil jullie graag welkom heten.
I’m glad you could all make it todayIk ben blij dat jullie er vandaag allemaal zijn.
Let’s get started.Laten we beginnen.
The purpose of this meeting is…Het doel van deze vergadering is…
We have a lot to cover today.We hebben veel te bespreken vandaag.
The first item on the agenda is…Het eerste punt op de agenda is…
The first thing we need to discuss is…Het eerste wat we moeten bespreken is…
After that we’ll be looking at…Daarna kijken we naar…
The next item is…Het volgende onderwerp is…
Let’s move on to the next topic.Laten we naar het volgende onderwerp gaan.
And finally, we’ll discuss…Als laatste hebben we het over…

Een mening vragen en geven

EngelsNederlands
What do you think?Wat denk jij?
I would like to hear your point of view.Ik zou graag jouw mening horen.
I would like to propose…Ik zou willen voorstellen…
I would like to point out that…Ik wil er graag op wijzen dat…
In my opinion…Naar mijn idee…
Wouldn’t it be a good idea to…Zou het een goed idee zijn om…
I’m afraid I would have to disagree with you on that.Ik ben bang dat ik het daarover niet met je eens ben.

Controleren, vragen om verduidelijking of verdergaan

EngelsNederlands
Could you explain to me how that works?Kun je me uitleggen hoe dat in zijn werk gaat?
If I understand you correctly, you are saying….Als ik jou goed begrijp, dan bedoel je…
What do you mean, exactly?Wat bedoel je precies?
Could you go over that again, please?Kun je dat nog eens doornemen, alsjeblieft?
I’m afraid we’ll have to come back to this later.Hier komen we later nog op terug.
Let’s save this for another meeting.Laten we dit tijdens een volgende meeting bespreken.

Beleefd onderbreken

EngelsNederlands
Sorry to interrupt, but…Sorry dat ik je onderbreek, maar…
Could I say something, please?Mag ik even wat zeggen?
Sorry, could you let me finish?Sorry, kun je me laten uitpraten?
I have two points I would like to make.Ik heb twee punten die ik graag wil maken.

Vergadering sluiten

EngelsNederlands
Does anybody else have anything else to add?Heeft iemand anders nog iets toe te voegen?
I think that’s all for today.Ik denk dat dit alles is voor vandaag.
To sum up…Om samen te vatten…
I almost forgot to mention…Ik was bijna vergeten te zeggen dat…
Could we add that topic to the agenda for our next meeting?Kunnen we dat onderwerp op de agenda van onze volgende vergadering zetten?
So, the next step is…Dus de volgende stap is…
Feel free to send me an e-mail if you have any questions about this meetingStuur me gerust een e-mail als je vragen hebt over deze vergadering.
Shall we schedule a new meeting right away?Zullen we gelijk een nieuwe meeting inplannen?
Thank you all for your input.Bedankt iedereen voor jullie inbreng.
I would like to thank everyone for their time and sharing their thoughts today.Ik wil graag iedereen bedanken voor jullie tijd en inbreng.

Blijf je het toch lastig vinden om te vergaderen in het Engels, dan helpen we je graag om er beter in te worden. Bekijk eens ons aanbod van trainingen Engels. Je kunt ons ook direct bellen via 033-4650420. Heb je liever dat wij contact met jou opnemen, laat dan jouw contactgegevens hieronder achter. We nemen binnen 1 werkdag contact met je op.