doof en een nieuwe taal leren de taaltrainer

In stilte een nieuwe taal leren

279x bekeken

The sky is the limit wanneer het aankomt op nieuwe vaardigheden leren. Zolang je met een open mind in kansen en oplossingen denkt, dan is eigenlijk alles mogelijk. Dat heeft één van onze cursisten maar weer eens duidelijk gemaakt. Deze cursist wilde graag zijn Engels op zakelijk gebied professionaliseren. Hij kwam via zijn werkgever bij ons terecht. Het bijzondere aan deze training was echter dat hij doof is.

Training in stilte

Onze ervaren en enthousiaste trainer Annetje Fritischi heeft de training met plezier verzorgd.

Zij vertelt: “Ik had al enige ervaring met het lesgeven aan mensen met gehoorproblemen, maar tijdens die trainingen konden de cursisten liplezen en ook spreken. Deze training was dus een grote uitdaging – er was veel om rekening mee te houden. Bij een gewone online training mist er al minstens een dimensie, maar bij deze training miste er nog meer. Het was stil, oorverdovend stil, en dan realiseer je je pas hoeveel informatie je ook ontvangt via iemands stem. Bovendien werd er aan beide kanten voornamelijk gelezen en getikt, wat betekent dat je elkaar nauwelijks aankijkt. Hierdoor ontbrak ook die directe informatie.

Wat ik eerst niet zo goed begreep, was dat de cursist korte zinnen gebruikte tijdens de directe communicatie. Bij het schrijven van e-mail deed hij dat namelijk niet. Heel logisch natuurlijk als je je bedenkt dat alles via een gebarentolk gecommuniceerd moet worden. Dat vergde trouwens tijdens die eerste en tweede sessie ook aanpassing: het is niet de bedoeling dat je de tolk aankijkt. Dat voelt heel onbeleefd en doe je eigenlijk automatisch wel.”

Van 3 talen naar 1 taal

“De eerste sessie vond online plaats, waarbij ook een gebarentolk aanwezig was. We kwamen erachter dat dat waarschijnlijk niet de meeste effectieve manier van informatie-overdracht was, niet in het minst omdat het tolken in het Nederlands plaatsvond. Dat betekende dus dat er sprake was van 3 talen en dat was er minstens 1 te veel. Mede vanwege Covid leek een virtuele aanpak een betere optie. Ook gezien het feit dat de meest directe vorm van communicatie een schriftelijke zou moeten zijn.

De tweede sessie vond eigenlijk per toeval online plaats, het eerste uur met tolk. Ook dat bleek verre van ideaal. Tijdens die les moest de tolk iets eerder weg. Toen werd zonder meer duidelijk dat directe online communicatie tussen de cursist en mij ‘the way to go’ was. In goed overleg is dus besloten alle volgende sessies online te doen, zonder tolk. En zo bleef er nog maar 1 taal over: Engels, en daar draaide het natuurlijk ook om.”

Andere voorbereiding dan normaal

Niet alleen de training zelf, maar ook de voorbereiding verschilde door de afwezigheid van het gesproken woord in hoge mate van een gemiddelde training. Annetje vertelt daarover het volgende: “Vanaf het moment dat we besloten zonder tolk en online verder te gaan, verschilde de voorbereiding vooral omdat ik alle onderwerpen die ik wilde behandelen tijdens een sessie van tevoren volledig uittikte. Tijdens de sessie liet ik hem stukjes en beetjes via de chatfunctie lezen. Vragen, antwoorden en extra informatie werden tussendoor via de chat behandeld. Ook voor feedback op gemaakte thuiswerkopdrachten volgde ik dezelfde methode: van tevoren uitgetikt en waar nodig tijdens de sessie aangevuld. 

Verder zagen de lessen er hetzelfde uit, in die zin dat de onderwerpen en het gebruikte materiaal toegespitst waren op de wensen en benodigdheden van de cursist.’’

Inkijkje in een nieuwe wereld

Annetje sluit af: “Door deze training heb ik een heel klein inkijkje gekregen in de wereld van een volledig doof en niet sprekend iemand: een nederig makende en leerzame ervaring.

Ik ben blij dat ik de gelegenheid had deze uitdaging aan te gaan en ik ben nog blijer met zijn positieve feedback!”

Zelf een training volgen?

Ben jij net als deze cursist doof – of slechthorend – en zou je graag jouw Engels, Duits, Nederlands of een andere taal willen professionaliseren? Wij helpen je graag! Mocht je benieuwd zijn naar al onze trainingen, dan vind je hier het overzicht. Wil je graag een globale offerte of persoonlijk advies ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in, zodat we contact met je kunnen opnemen.