Welke zakelijke training zoekt u?

Waarom de Taaltrainer? Taleninstituut met selectie van de beste taaltrainers Taaltrainingen op maat Snelle en duidelijke communicatie

Alles klar?

Door Tjaco Rowaan, trainer Duits

Het zijn soms van die kleine maar fijne betekenisverschillen waarin Nederlands en Duits zich van elkaar onderscheiden en die tot verwarring over en weer kunnen leiden. Een voorbeeld daarvan treffen we aan wanneer we stilstaan bij het verschil in betekenis van het Nederlandse klaaren het Duitse klar. Hieronder vind je enkele zinnen waarin die betekenisverschillen tot uitdrukking komen.

klar= duidelijk, helder.

Wanneer je als Nederlander aan je Duitse kompaan wilt vertellen dat je een taak hebt afgerond dan zeg je bijvoorbeeld: “So, der erste Auftrag ist fertig.” Je gebruikt hier niet klar, want dat betekent in het Duitsduidelijk, helder. “Ja, das ist mir schon klar” betekent dat je iets begrepen hebt. En ook “Die Fenster (de ramen) können klar (helder) sein”. 

klarstellen=een misverstand uit de weg ruimen, iets rechtzetten.

Wanneer iets fout begrepen is dan probeer je dat recht te zetten, oftewelklarzustellen. Ich muss hier klarstellen, dass diese Aussage nicht von mir stammt (Ik moet/wil hier duidelijk maken, dat deze opmerking niet van mij komt).

klarkommen= klaarspelen, bolwerken; kunnen opschieten met; snappen

Voor een Nederlander kan het voor ongemak zorgen als hij de betekenis van de veelgebruikte en totaal onschuldige Duitse uitdrukking klarkommenniet begrijptWanneer een Duitser tegen je zegt “Schön, dass wir so gut miteinander klarkommen” dan bedoelt hij te zeggen “Wat fijn dat we zo goed met elkaar kunnen opschieten”.  Of als een Duitse collega tegen je zegt“Ich komme schon klar” dan pleegt die geen ongewenste sexuele intimiteit, maar bedoelt hij of zij daarmee te zeggen “Ik red me wel”.  Als je iets niet snapt dan kan je in het Duits zeggen “damit komme ich noch immer nicht klar”.

2018-11-27T12:16:47+01:00